Het bestuur van Squadraat is verantwoordelijk voor het dagelijkse functioneren van de vereniging. Hieronder vind je van het bestuur en commissies de namen, functies en contactgegevens. Voor algemeen contact, mail naar bestuur@squadraat.nl.

Bestuur

Voorzitter

Emma Verhoeven
Leidt vergaderingen, onderhandelt met de Aclo en ziet toe op het bestuur.
voorzitter@squadraat.nl

Secretaris

Nienke Nicolai
Verantwoordelijk voor de notulen en het jaarverslag, nieuwe leden en donateurs.
secretaris@squadraat.nl

Penningmeester

Marieke Hof
Belast met betalingen, declaraties, de begroting en baanreserveringen.
penningmeester@squadraat.nl

Commissaris Intern

Olivier van Baars
Deelt de trainingen en is contactpersoon met de trainers en trainingsleden.
intern@squadraat.nl

Commissaris Extern

-
Verantwoordelijk voor de competitie en andere externe squashactiviteiten.
extern@squadraat.nl

Commissies

AcCo

De Activiteitencommissie organiseert alle grote, niet-squashgerelateerde activiteiten.

Willemien Hof, Henry Maathuis, Mylou Lammers, Laura Hooijman

ToCo

Organiseert de week-, weekend- en thematoernooien en de clubkampioenschappen.

Robert Reijken, Marjolein Kunst, Luna Weewer, Robbert Ambergen, Roel van der Veer, Dennis Visser, Bas Veldkamp

PromoCo

De Promotiecommissie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en de ledenwerving.

Pim Dieters, Jamil Karchoud, Samantha Reijnders, Roel van der Veer

BoCo

Deze commissie organiseert de maandelijkse borrel. Een aantal maal per jaar is hier een thema aan gekoppeld.

Danjel Salomons, Fons Poon, Barbara Teuben, Iris Topal, Carolien Hols

Squadroddels

Voor Squadraat wordt dit blad een aantal keer per jaar uitgegeven door deze redactie.

Sander Kaandorp, Olaf Krop, Roel van der Veer, Sven Uilhoorn

FotoCo

Alle kiekjes van activiteiten, toernooien en borrels worden gemaakt door de Fotocommissie.

Barbara Teuben, Henry Maathuis, Marjolein Kunst, Luna Weewer

KasCo

De Kas Commissie (oud-penningmeesters) controleert de penningmeester.

Jeroen van Asselt, Jeroen Baars, Gerben Santing, Robert Reijken

Public Relations

De Public Relations Commissie zorgt voor de sponsorinkomsten van de verenging.

Sander Kaandorp, Bas Veldkamp, Danjel Salomons

ICT Commissie

De ICT-Commissie draagt zorg voor de website en de systemen waar de vereniging mee werkt.

Sven Uilhoorn

Lustrum Commissie

De lustrumcommissie organiseert in 2019-2020 het zevende lustrum van G.S.S.V. Squadraat.

Thomas Kamphuis, Jeroen Baars, Merel Schothorst, Kim Wastenecker, Jeroen van Asselt

MJBP Commissie

De Meerdere-JarenBeleidsPlancommissie schrijft een beleidsplan bedoeld voor meerdere jaren en dient als leidraad voor komende besturen.

Sebastiaan Wiering, Marieke Hof, Jeroen van Asselt, Jeroen Baars

Overige organen

Raad van Advies

Oud-bestuursleden ondersteunen het bestuur met advies en nemen jaarlijks een enquete af.

Danjel Salomons, Marjolein Kunst, Robert Reijken, Annemiek Oosterhuis

Vertrouwenspersonen

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met al je persoonlijke problemen. Contact? mail naar trust@squadraat.nl

Pim Dieters, Emma Verhoeven

Oud-besturen

Voorzitter, secretaris, penningmeester, intern, extern

2018-2019
Pim Dieters, Thiarda Tjeerdsma, Zwonni de Blouw, Annemiek Oosterhuis & Danjel Salomons

2017-2018:
Marjolein Kunst, Bas Veldkamp, Robert Reijken, Emiel Neven & Danjel Salomons

2016-2017:
Olaf Krop, Roos Bosma, Gerben Santing, Roel van der Veer, Sander Kaandorp

2015-2016:
Edgar Hoedemaker, Lieke Meeuwisse, Jeroen van Asselt, Milan Mostertman, Zoë Mens

2014-2015:
Anne-Jan Dorhout, Thomas Kamphuis, Jeroen Baars, Sabine Waschull, Ewoud Stapersma

2013-2014:
Remco van Laar, Lisanne Bensink, Cheyenna Bergsma, Margit Borsje, Tim van de Scheur