De commissies zijn het kloppende hart van G.S.S.V. Squadraat. Ze bestaan volledig uit vrijwilligers en organiseren regelmatig gezellige activiteiten, zowel squashgerelateerd als sociaal!

Zie hieronder een overzicht van alle actieve commissies binnen de vereniging


Activiteitencommissie (AcCo) 

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor alle grote, niet-squashgerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan Gotcha, deelname aan de Batavierenrace en natuurlijk de jaarlijkse Pubquiz. Ook het legendarische, jaarlijkse Squadraatweekend wordt verzorgd door de Activiteitencommissie.

De AcCo van dit jaar bestaat uit:

 • Gerben Santing

 • Marisa Muth

 • Roel van der Veer

 • Nick Barten

 • Lars van Riel

  Yahia Yasser
Borrelcommissie (BoCo)


De Borrelcommissie is verantwoordelijk voor de gezelligheid binnen de vereniging! Deze commissie organiseert de maandelijkse borrel. Een aantal maal per jaar is hier een thema aan gekoppeld. Het jaarlijkse en alom geprezen "Stef-stuntpiloot Toernooi" wordt ook geheel verzorgd door de Borrelcommissie, evenals het Squadraatgala, dat ieder jaar op een mooie locatie georganiseerd wordt.

De BoCo van dit jaar bestaat uit:

 • Kim Wastenecker

 • Jeroen van Asselt

 • Hester van Wieren

 • Roos Bosma

 • Jurjen Elzinga

  Laura Wessels
Toernooicommissie (ToCo)


De Toernooicommissie is de commissie die ieder jaar weer een aantal mooie weektoernooien organiseert. Ook de weekendtoernooien, met thema, zijn voor rekening van de Toernooicommissie. Aan het einde van ieder collegejaar worden de rackets gekruist tijdens de clubkampioenschappen. In deze week worden iedere avond wedstrijden gespeeld om de titel "Beste spelers van de vereniging".

De ToCo van dit jaar bestaat uit:

  • Marieke Hof

  • Emma Verhoeven

  • Jeroen Baars

  • Thomas Kamphuis

  Squadroddels

  Een vereniging is niets waard zonder verenigingsblad. Voor Squadraat wordt dit blad, de Squadroddels, een aantal keer per jaar uitgegeven door deze redactie. In de Squadroddels staan interviews, verslagen, artikelen, foto's en quotes van onze leden. 

  De Squadroddelsredactie van dit jaar bestaat uit:

  • Roel van der Veer

  • Sander Kaandorp

   Sven Uilhoorn

     Promotiecommissie (PromoCo)

  De Promotiecommissie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en de ledenwerving van de vereniging. Deze commissieleden zullen alle mogelijke middelen inzetten om leuke activiteiten te organiseren die de naamsbekendheid van Squadraat te vergroten.

  De PromoCo van dit jaar bestaat uit:

  • Marieke Hof

  • Rick van Voorbergen

  • Olaf Krop

  • Sander Kaandorp

   

  Public Relations Commissie

  De Public Relations Commissie zorgt voor de sponsorinkomsten van de verenging. Deze commissie treedt in contact met bedrijven om samenwerkingen tussen beide partijen op te zetten.

  De Public Relations Commissie van dit jaar bestaat uit:

  • Sander Kaandorp

  • Jeroen Baars
  ICT commissie

  De ICT-Commissie draagt zorg voor de website van de vereniging. Ook de diverse systemen waar G.S.S.V. Squadraat mee werkt, worden beheerd door deze commissie.

  De ICT-Commissie van dit jaar bestaat uit:

  • Jeroen van Asselt  Fotocommissie (FotoCo)

  Alle kiekjes binnen de vereniging worden gemaakt door de Fotocommissie. Deze personen weten bij iedere activiteit weer de zeldzaamste plaatjes te schieten.

  De FotoCo van dit jaar bestaat uit:

  • Hester van Wieren

  • Marisa Muth

  • Marieke Hof

   Rick van Voorbergen  


  Raad van Advies (RvA)


  Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies. Dit orgaan binnen de vereniging heeft de volgende taken:

  • Bestuur voorzien van gevraagd en ongevraagd advies
  • TevredenheidsenquĂȘte afnemen onder de leden aan het eind van het seizoen
  • Organiseren van de jaarlijkse squashclinics
  • Fungeren als tussenpersoon bij het oplossen van problemen tussen leden en trainers enerzijds en het bestuur anderzijds.

  De RvA van dit jaar bestaat uit:

  • Lieke Meewisse

  • Olaf Krop

  • Gerben Santing

  • Thomas Kamphuis

   
  Kas Commissie (KasCo)

  De Kas Commissie controleert de penningmeester bij het uitvoeren van zijn taak. Deze commissie bestaat uit penningmeesters van voorgaande jaren van de vereniging om zo de financiële expertise binnen de vereniging te kunnen garanderen.

  De KasCo van dit jaar bestaat uit:

  • Jeroen van Asselt

  • Jeroen Baars

  • Gerben Santing

  Gegevens bijwerken

  Onbekend

  • Man


  • Geen
  • Geen
  • Geen