Beleid Trainingsborg G.S.S.V. Squadraat

Het borgreglement geldt voor ieder lid dat training volgt, ongeacht het aantal uur of de soort training. Dit reglement is in het leven geroepen met als doel om de aanwezigheid van trainingen te reguleren. In het volgende gedeelte wordt het systeem uitgelegd.

Ieder (nieuw) lid krijgt of heeft informatie gekregen over het borgreglement via een e-mail van de commissaris intern of de secretaris. Als een lid deelneemt aan training, dan wordt er een aanbetaling van 30 euro geïncasseerd. Ieder trainingslid dient zich –via de website- voor training af te melden voor 12.00 uur op diezelfde dag als ze voor die training verhinderd zijn. Afmelden kan via squadraat.nl/trainingen. Als een trainingslid zich 3 keer niet tijdig afmeldt per semester (i.e. september – januari of februari – juli), verliest hij/zij de trainingsborg. De commissaris intern is verantwoordelijk voor het controleren en bijhouden van de afmeldingen. Als een trainingslid de borg is kwijtgeraakt, wordt hij/zij hiervan tevens per e-mail op de hoogte gesteld.             

Als een trainingslid in totaal 5 keer per semester zich niet (correct) voor een training afmeldt, kan zijn/haar trainingsplek aan iemand anders op de wachtlijst worden gegeven, mits het een passend niveau is voor die betreffende persoon. Als het trainingslid die zijn/haar borg is kwijtgeraakt toch wil blijven trainen, dan wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst.

De mogelijkheid bestaat dat een trainingslid door omstandigheden zich niet kan afmelden vóór de deadline. In dat geval kan hij/zij een e-mail sturen naar de commissaris intern op de dag van de training en onder vermelding van een geldige reden. De commissaris intern zal vervolgens beslissen of de reden geldig is. Het afmelden voor een training dient daarom niet via de trainer te geschieden, om miscommunicatie te voorkomen.

De borgsom wordt teruggestort wanneer een trainingslid Squadraat verlaat of wanneer hij/zij niet meer wil trainen en de som terugvraagt.

Als er vragen zijn over het borgbeleid, stuur dan gerust een e-mail naar intern@squadraat.nl.