Het bestuur van Squadraat is verantwoordelijk voor het dagelijkse functioneren van de vereniging. Hieronder vind je van het bestuur en commissies de namen, functies en contactgegevens. Voor algemeen contact, mail naar bestuur@squadraat.nl.

Bestuur

Voorzitter

Jamil Karchoud

Leidt vergaderingen, onderhandelt met de Aclo en ziet toe op het bestuur.

Secretaris

Iris Topal

Verantwoordelijk voor de notulen en het jaarverslag, nieuwe leden en donateurs.

Penningmeester

Nick Barten

Belast met betalingen, declaraties, de begroting en baanreserveringen.

Commissaris Intern

Fons Poon

Deelt de trainingen en is contactpersoon met de trainers en trainingsleden.

Commissaris Extern

Simon de Jong

Verantwoordelijk voor de competitie en andere externe squashactiviteiten.

Commissies

Acco

De Activiteitencommissie organiseert alle grote, niet-squashgerelateerde activiteiten.

Toco

Organiseert de week-, weekend- en thematoernooien en de clubkampioenschappen.

Willemien Hof, Dennis Visser, Jeroen de Mooij

Promoco

De Promotiecommissie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en de ledenwerving.

Roel van der Veer, Pim Dieters, Sander Kaandorp

Boco

Deze commissie organiseert de maandelijkse borrel. Een aantal maal per jaar is hier een thema aan gekoppeld.

Olivier van Baars, Nienke Nicolai, Carolien Hols, Zwonni de Blouw, Jerry Poon

Squadroddels

Voor Squadraat wordt dit blad een aantal keer per jaar uitgegeven door deze redactie.

Marieke Hof, Olivier van Baars

Fotoco

Alle kiekjes van activiteiten, toernooien en borrels worden gemaakt door de Fotocommissie.

Kasco

De Kas Commissie (oud-penningmeesters) controleert de penningmeester.

Jeroen Baars, Gerben Santing, Robert Reijken, Marieke Hof

Public Relations

De Public Relations Commissie zorgt voor de sponsorinkomsten van de verenging.

Emma Verhoeven, Jurjen Elzinga

ICT Commissie

De ICT-Commissie draagt zorg voor de website en de systemen waar de vereniging mee werkt.

Lustrum Commissie

De lustrumcommissie organiseert in 2020-2021 het zevende lustrum van G.S.S.V. Squadraat.

Thomas Kamphuis, Jeroen Baars, Merel Schothorst, Kim Wastenecker, Jeroen van Asselt

MJBP COMMISSIE

De Meerdere-JarenBeleidsPlancommissie schrijft een beleidsplan bedoeld voor meerdere jaren en dient als leidraad voor komende besturen.

Overige organen

Raad van Advies

Oud-bestuursleden ondersteunen het bestuur met advies en nemen jaarlijks een enquete af.

Marieke Hof, Olivier van Baars, Jeroen van Asselt, Bas Veldkamp

Vertrouwenspersonen

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met al je persoonlijke problemen. Contact? mail naar trust@squadraat.nl

Pim Dieters, Emma Verhoeven

Oud-besturen

Voorzitter, secretaris, penningmeester, intern, extern

2019-2020
Emma Verhoeven, Nienke Nicolai, Marieke Hof, Olivier van Baars

2018-2019
Pim Dieters, Thiarda Tjeerdsma, Zwonni de Blouw, Annemiek Oosterhuis, Danjel Salomons

2017-2018:
Marjolein Kunst, Bas Veldkamp, Robert Reijken, Emiel Neven, Danjel Salomons

2016-2017:
Olaf Krop, Roos Bosma, Gerben Santing, Roel van der Veer, Sander Kaandorp

2015-2016:
Edgar Hoedemaker, Lieke Meeuwisse, Jeroen van Asselt, Milan Mostertman, Zoë Mens

2014-2015:
Anne-Jan Dorhout, Thomas Kamphuis, Jeroen Baars, Sabine Waschull, Ewoud Stapersma

2013-2014:
Remco van Laar, Lisanne Bensink, Cheyenna Bergsma, Margit Borsje, Tim van de Scheur